مدرسه دنیای دانش

مهد و آمادگی دنیای خاطره
پیش دبستانی مستقل دنیای دانش
پیش دبستانی و دبستان غیر انتفاعی دخترانه دنیای دانش

مناسبت ها

پیش دبستانی و دبستان غیر انتفاعی دنیای دانش(پایه اول تا ششم ابتدائی)

سرکار خانم سلطان زاده مدیر و موسس مهد و آمادگی دنیای خاطره، پیش دبستانی مستقل دنیای دانش و پیش دبستانی و دبستان غیر انتفاعی دنیای دانش (پایه اول تا ششم )می باشند.ایشان فعالیت آموزشی خود را با تاسیس مهد و آمادگی دنیای خاطره در سال ۱۳۸۶ آغاز نمودند. پس از۳سال تلاش صادقانه برای پرورش استعداد و توانایی کودکان شهر گز، با توجه به استقبال  بالای مردم این شهر پیش دبستانی مستقل دنیای دانش تاسیس گردید. هدف از این کار تفکیک  کودکان پیش دبستانی از سایرین و متمرکز و هدفمند ساختن آموزش آنان بر پایه ی اهداف یازده گانه ی آموزش و پرورش بر طبق سند تحول بنیادین بود. در سال ۱۳۹۴ پیش دبستانی و دبستان غیر انتفاعی دنیای دانش جهت خدمت رسانی هر چه بیشتر به شهروندان عزیز افتتاح گردید. این...

ادامه ...
پیش دبستانی و دبستان غیر انتفاعی دنیای دانش(پایه اول تا ششم  ابتدائی)

اخبار

مقالات

بین ۵۰ كشور جهان، معلمان سه كشور ایران، تایلند و یونان بیشترین تكالیف خانگی را به دانش آموزان می دهند. در مقابل، دانش آموزان سه كشور ژاپن، چك و...

بیشتر