مناسبت ها

پیش دبستانی و دبستان غیر انتفاعی دنیای دانش(پایه اول تا ششم ابتدائی)

سرکار خانم سلطان زاده مدیر و موسس مهد و آمادگی دنیای خاطره، پیش دبستانی مستقل دنیای دانش و پیش دبستانی و دبستان غیر انتفاعی دنیای دانش (پایه اول تا ششم )می باشند.ایشان فعالیت آموزشی خود را با تاسیس مهد و آمادگی دنیای خاطره در سال ۱۳۸۶ آغاز نمودند. پس از۳سال تلاش صادقانه برای پرورش استعداد و توانایی کودکان شهر گز، با توجه به استقبال  بالای مردم این شهر پیش دبستانی مستقل دنیای دانش تاسیس گردید. هدف از این کار تفکیک  کودکان پیش دبستانی از سایرین و متمرکز و هدفمند ساختن آموزش آنان بر پایه ی اهداف یازده گانه ی آموزش و پرورش بر طبق سند تحول بنیادین بود. در سال ۱۳۹۴ پیش دبستانی و دبستان غیر انتفاعی دنیای دانش جهت خدمت رسانی هر چه بیشتر به شهروندان عزیز افتتاح گردید. این...

ادامه ...
پیش دبستانی و دبستان غیر انتفاعی دنیای دانش(پایه اول تا ششم  ابتدائی)

اخبار

مقالات

بازی های آموزشی برای کودکان دبستانی در فضای کلاس تعداد زیادی از بازی های آموزشی برای دانش آموزان هستند که میتوانیم آنها را در فضای کلاس به اجرا...

بیشتر