تکالیف مهارت محور یا نمره محور

تکالیف مهارت محور یا نمره محور

 

چگونگی تكلیف شب در ایران، از جمله مسائل آموزشی است كه به علت درگیری والدین، دانش آموزان و معلمان، دارای اهمیت و حساسیت ویژه ای است. به طوری كه عدم انجام تكالیف دانش آموزان مشكلات عمده ای برای آموزگاران دوره ابتدایی فراهم ساخته است. براساس نظریات كارشناسان، تكالیفی كه معمولاً برای دانش آموزان تعیین می شود، اغلب دارای ساختار حل تمرین و رونویسی و حفظ كردن است كه هر دانش آموز با انگیزه متفاوت به انجام آن می پردازد.


بیشتر...

شناخت و کنترل استرس و اضطراب تحصیلی در بین دانش آموزان

شناخت و کنترل استرس و اضطراب تحصیلی در بین دانش آموزان

استرس و اضطراب در دانش آموزان به امری شایع میان تمام افراد تبدیل شده است. به طوریکه نه تنها بزرگسالان از این موضوع رنج می برند، بلکه استرس در بین نوجوانان و کودکان نیز شایع است و یکی از اصلی ترین دلایل مشاوره های پزشکی با روانشناسان را موضوع استرس نوجوانان تشکیل می دهد


بیشتر...

خلاقیت چیست و چگونه می توان دانش آموزان را خلاق بار آورد؟

خلاقیت چیست و چگونه می توان دانش آموزان را خلاق بار آورد؟

خلاقیت جنبه های متعدد ی دارد که هر کدام از آنها باید در جای خود بررسی شوند. یک جنبه ی بسیار مهم خلاقیت ، وجود شرایط لازم برای بروز این استعداد همگانی است.

بنابراین آموزش و پرورش برای رشد خلاقیت و نواندیشی در دانش آموزان ، باید به درک درست و روشنی از شرایط موجود برسد و در گام بعدی برمبنای فلسفه ی تعلیم و تربیت و هدفهای اصولی و معیارهای علمی معتبر بکوشد، تصویر روشنی از شرایط مطلوب خلاقیت رسم کند. در این صورت می تواند با کمترین وقت، انرژی و سرمایه، مسیر پرورش و شکوفایی خلاقیت ها و نواندیشی های دانش آموزان را هموار سازد.


بیشتر...

يادگيري و الگوهاي جمعي

يادگيري و الگوهاي جمعي

امروزه در دنيا هيچ کاري در زمينه هاي علم فناوري، اقتصاد و حتي فکر و انديشه به صورت فردي انجام نمي شود. کارگروهي يکي از روش هاي اصلي تدريس در کلاس علوم است و بايد دانش آموزان را به کارگروهي واداريم. کار و بحث گروهي، در عين اين که يک روش آموزشي است، براي ما هدف نگرشي بسيار مهمي تلقي مي شود.کار گروهي فرصت ايجاد نگرش هاي مثبت نسبت به مدرسه و علم را در ذهن هاي دانش آموزان به وجود مي آورد و تعامل عاطفي را بين آنها تقويت مي کند.


بیشتر...